Колко големи могат да растат черните дупки?

  Концепцията на художника за свръхмасивна черна дупка - с маса милиони до милиарди пъти по -голяма от тази на нашето слънце - чрез НАСА.

  Концепцията на художника за свръхмасивна черна дупка - с маса милиони до милиарди пъти по -голяма от тази на нашето слънце - чрезНАСА.

  През последните десетилетия астрономите започнаха да вярват, че свръхмасивните черни дупки вероятно лежат в сърцето на повечето големи галактики. Смята се, че нашата собствена галактика Млечен път съдържа централна черна дупка, масивна като четири милиона слънца, а относително близката свръхгигантска елиптична галактика M87 се смята, че има черна дупка от 6милиардслънчеви маси. Смята се, че има и други далечни галактикиоще по -масивни централни черни дупки. Колко големи могат да растат черните дупки? Ново изследване от Университета в Лестър в Англия предполага, че черните дупки в сърцата на галактиките могат да нараснат до 50 милиарда слънца, преди да загубят газовите дискове, от които се нуждаят. Документът - със заглавиеКолко голяма може да расте черна дупка?- се публикува в списаниетоМесечни известия Писма на Кралското астрономическо дружество.

  Астрономически теоретикАндрю Кингръководи изследването, което изследва областите на космоса около свръхмасивни черни дупки, където газът, който захранва дупката, се утаява в орбитален диск. Според 18 декември 2015 г.изявление на университета в Лестър:

  Този газ може да загуби енергия и да падне навътре, захранвайки черната дупка. Но тези дискове са известни като нестабилни и склонни към разпадане на звезди.

  Професор Кинг изчисли колко голяма трябва да бъде черна дупка, за да може външният й ръб да не образува диск, като се получи цифрата от 50 милиарда слънчеви маси.

  Проучването показва, че без диск, черната дупка ще спре да расте, което означава, че 50 милиарда слънца приблизително биха били горната граница. Единственият начин, по който може да стане по -голям, е ако някоя звезда случайно попадне направо или друга черна дупка се слее с нея.  Професор Кинг добави:

  Значението на това откритие е, че астрономите са открили черни дупки с почти максимална маса, като наблюдават огромното количество радиация, отделяна от газовия диск при падането му. Ограничението на масата означава, че тази процедура не трябва да увеличава много маси по -големи от тези, които познаваме, защото нямаше да има светещ диск.

  По принцип са възможни по -големи маси на черни дупки - например дупка близо до максималната масаможе да се слее с друга черна дупка, а резултатът ще бъде още по -голям. Но при това сливане няма да се получи светлина, а по -голямата слята черна дупка не би могла да има диск с газ, който да прави светлина.

  Въпреки това човек може да го открие по други начини, например когато огъва светлинни лъчи, преминаващи много близо до него (гравитационно лещане) или може би в бъдеще отгравитационни вълниче общата теория на относителността на Айнщайн ще се излъчва при сливането.

  Линия Ботън: Ново изследване на теоретика Андрю Кинг от Университета в Лестър предполага, че черните дупки могат да растат до 50 милиарда слънца, преди падащият газ, който ги кара да се разпадат в звезди.

  Чрез Университета в Лестър